Quenes somos

Son un apasionado do campo

Boas, son Marcos Otero

Hola, son Marcos Otero, eu axudo á xente a obter das suas fincas o máximo rendimiento e calidade, coa menor inversión.

Dende neno fun un apasionado do campo e a mecanización, tendo como referencia ós meus avós que vivían dos sectores agrario e forestal, e xa contaban con moi boa mecanización para a época.

ver os nosos servizos
Awesome Image)
Awesome Image)

A primeira máquina

Pero foi no ano 2003 cando, gracias á axuda dos meus pais, comprei a primeira máquina para dar servicios a clientes.

Awesome Image)

Anos de moito traballo

Os primeiros anos foron extremadamente difíciles, tiña gran acollida por parte dos clientes, pero había máis traballo que máquinas, o que me obligaba a facer largas xornadas de traballo.

Awesome Image)

Primeiras contratacións

Pronto empecei a aumentar o parque de maquinaria e a contratar xente, apasionados da maquinaria coma min que estaban dispostos a facer grandes esforzos para servir ós nosos clientes.

Awesome Image)

Grandes inversións

Fomos avanzando ano a ano, facendo inversións, ampliando os nosos servicios, e procurando estar sempre ó máximo nivel en canto a tecnoloxía, compromiso e rentabilidade para os nosos clientes.

Awesome Image)

Apostamos pola tecnoloxía

Hoxe somos unha empresa cun enfoque definido, cun amplio equipo humano e tecnolóxico e uns oxectivos claros, con un gran número de clientes que nos apoian e motivan e para os que seguiremos mellorando sempre.

Solicita

Información.

Solicitud de servicio

O responsable do tratamento é a empresa MARCOS OTERO S.L., e tratará os datos coa finalidade de xestionar as solicitudes de información recibidas e en función do consentimento do usuario para o tratamento dos seus datos. Os datos serán utilizados internamente e sen realizar cesións a terceiros. Os interesados ​​poderán exercer os seus dereitos sobre os seus datos e solicitar información adicional sobre a política de protección de datos aplicada no correo electrónico administracion@marcosotero.es ou consultando a Política de Privacidade da páxina web. Os interesados ​​poderán presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente en www.agpd.es se entenden que os seus dereitos foron vulnerados.