Fertilización

Solicita

Información.

Solicitud de servicio

O responsable do tratamento é a empresa MARCOS OTERO S.L., e tratará os datos coa finalidade de xestionar as solicitudes de información recibidas e en función do consentimento do usuario para o tratamento dos seus datos. Os datos serán utilizados internamente e sen realizar cesións a terceiros. Os interesados ​​poderán exercer os seus dereitos sobre os seus datos e solicitar información adicional sobre a política de protección de datos aplicada no correo electrónico administracion@marcosotero.es ou consultando a Política de Privacidade da páxina web. Os interesados ​​poderán presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente en www.agpd.es se entenden que os seus dereitos foron vulnerados.