Servicios

Ensilado

Levo a cabo servicios de ensilado de millo e de herba. ¿Queres saber máis?

Sementeira

Somos expertos en siembra de millo e herba en Galicia.

Fertilizacion

Desde fai xa anos levamos a cabo labores con pulverizador, aplicación de purines e con fertilizante ...

Desbroce

Limpeza de fincas de todo tipo, tanto urbanas como rurais.

Laboreo

Unha das técnicas máis empregadas en Galicia para o mantemento físico do suelo é o laboreo.

Herba Seca

Facemos labores de recolección de herba seca en Galicia. A mellor tecnoloxía ó teu alcance.

Solicita

información.

Solicitud de servicio

O responsable do tratamento é a empresa MARCOS OTERO S.L., e tratará os datos coa finalidade de xestionar as solicitudes de información recibidas e en función do consentimento do usuario para o tratamento dos seus datos. Os datos serán utilizados internamente e sen realizar cesións a terceiros. Os interesados ​​poderán exercer os seus dereitos sobre os seus datos e solicitar información adicional sobre a política de protección de datos aplicada no correo electrónico administracion@marcosotero.es ou consultando a Política de Privacidade da páxina web. Os interesados ​​poderán presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente en www.agpd.es se entenden que os seus dereitos foron vulnerados.